കുക്കറിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇറച്ചി ചോറ് റെഡി????Erachi choru recipe in malayalam/meat rice/2019

video description
Description
Hi guys*
Welcome back to an another video.Today is a cooking video..#Erachi_Chor #Bachelor_Recipe #Cooker_Biriyani #Cooker_Erachi_Chor
.plz watch this video completely


beef rice, Thalassery irachi choru, beef biryani, biryani recipe, kannur recipes, kannur irachi choru, kannur biryani, thalassery biryani, nadan beef curry, kannur chicken biryani, beef kuruma, ithalappam Erachi Chor, Beef Rice, Rice, Spicy, meat rice, Malabar, biriyani rice, - ഇറച്ചി ചോറ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, ഇറച്ചി ചോറ് ബീഫ്, റൈസ്Irachi chor
Erachi chor
Meat rice
How to make irachi chor,fadwas kitchen,kanpur kitchen,veena curry wourld
Reference Number
RF723556
Posted
Aug 16, 2019
    • Current rating: 5
    • Total votes: 1
  • 545 Views
There are no comments added
Please sign in or sign up to post comments
Sign in
Username
Password
Forgot your password? Remind